Blog

Als MKB’er aan de slag met Big Data

Ook als MKB'er, gebruik Big Data!

Waar te beginnen?

‘Big Data’ is een populair begrip, terug te vinden op de agenda van de starters in het midden- en klein bedrijf (MKB) tot aan de boardrooms van multinationals. Voordat je als bedrijf echter met je data aan de slag kunt gaan, zul je volledig op het netvlies moeten hebben wat het begrip ‘Big Data’ nu eigenlijk omvat. In dit artikel lichten we toe wat het begrip Big Data omvat en wat je er als MKB’er over moet weten.

Big Data is een populaire en hippe term om een enorme berg gegevens te omschrijven. De term is momenteel zo hip, dat hij enerzijds door bijvoorbeeld marketing- en technologie-bedrijven als ‘het digitale goud’ wordt omschreven. Anderzijds wordt de term vaak opgeblazen, waardoor het feitelijk niet meer dan een catchy woord is voor ‘enorm volume aan gegevens’. Dit volume is in geval van ‘Big’ Data ten minste zo groot, dat het lastig te analyseren is vanuit traditionele database- en softwaretechnieken.

De kunst bij Big Data is om zo veel mogelijk Data te verzamelen, via liefst zo veel mogelijk verschillende kanalen. Hierbij kan worden gedacht aan statistieken vanuit social media-kanalen als Facebook, meetgegevens van sensoren in machines, bezoekersdata vanuit websites of webshops, foto’s vanuit beveiligingscamera’s of opgenomen gesprekken via de telefoon. Data is een ontzettend ruim begrip, maar omvat dus ten minste alle cijfers, teksten, video en audio die digitaal beschikbaar zijn.

In het geval van Big Data is het echter niet alleen belangrijk om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen, maar vooral om in een later stadium te kijken waar verbanden tussen al deze gegevens kunnen worden gevonden. Deze verbanden kunnen informatie bieden waar men eerder vaak niet aan gedacht heeft. Degenen die zoeken naar deze verbanden, zijn Data Scientists. Bedrijven in het MKB hebben echter geen afdeling vol met Data Scientists. Om aan de slag te gaan met data, zijn echter talloze -in het begin vaak gratis- tools beschikbaar. In deze blog gaan we in op een aantal handige tools voor het MKB om met Data aan de slag te gaan.